Leiden Sinfonietta steunen

We zijn erg blij met onze donateurs, van wie sommige ons al vele jaren steunen. Door hen kunnen we, zeker in een tijd van teruglopende subsidies, bijzondere muziek blijven spelen onder een fantastische dirigent en getalenteerde solisten aantrekken.

We blijven overigens het ouderwetse woord donateur gebruiken. Want natuurlijk zijn onze donateurs ook onze vrienden, maar wij beschouwen alle bezoekers van onze concerten als onze vrienden en onze donateurs doen net iets meer.

Wilt u ons ook financieel steunen? Dat kan natuurlijk. Graag zelfs! We stellen daar het volgende tegenover:

  • Bij een jaarlijkse donatie van € 40 euro of meer krijgt u als blijk van erkenning gratis toegang tot twee concerten per jaar
  • Bij een jaarlijkse donatie van € 75 euro of meer krijgt gratis toegang tot twee concerten per jaar voor twee personen
  • Ook kleinere bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. We houden u dan op de hoogte van onze concerten.

Uw donatie kunt u overmaken op: NL 76 INGB 0000 2123 43 t.n.v. Leiden Sinfonietta te Leiden.

Als u ons tegelijkertijd een mailbericht stuurt met uw adresgegevens dan kunnen we u uitnodigen voor onze concerten.
Ons mailadres is: info@leidensinfonietta.nl