Bestuur & Commissies

Bestuur:
Wendelien van Welie, voorzitter
Jacobine Fransen van de Putte, penningmeester
Florence Lionarons, communicatie
Carin Wubbe, bestuurslid
Frank Zeven, bestuurslid

Programmacommissie
Nancy van den Brandhorst (bibliothecaris)
Wim Derksen
Els de Graaff
Joost Geevers (dirigent)

Communicatiecommissie
vacature
Florence Lionarons (namens het bestuur)
Marita Danhof (website)